Бонус Пакет“ е иновативна платформа, която позволява на прогресивно мислещите компании у нас да предоставят на своите служители социална придобивка от ново поколение. Тя дава на хората, които движат успеха на всяка една компания, възможност да намерят точката на баланс между работата и личния живот.

Това е постижимо чрез заявяването на фирмен пакет от събития за активна почивкабазиран на споделеното плащане. По този начин служителите могат да презаредят батериите си и да си подарят вдигащи адреналина изживявания, а фирмите получават по-мотивирани и лоялни служители.

Обикновено HR мениджърите са ограничени от фирмения бюджет. Необходимо е да предвидят в него както социалните придобивки, които трябва да осигурят за служителите, така и да помислят за организирането на тиймбилдинги. Не бива обаче везните да натежават в посока спояване на екипа за сметка на орязването на привилегиите на отделните служителите.

„Бонус Пакет“ е решението, което ще удовлетвори както фирмите, така и техните кадри. Нашите усилия са насочени към организирането на събития, чиито фокус е върху активната почивка. Фирмите избират подходящ план, съобразен с потребностите на своите служители, а моделът „Споделено заплащане“ позволява на компаниите да дефинират своя избор от събития.

Организирането и координирането на фирмени събития не е лесна задача- Винаги има недоволни. Съществува и голям финансов риск, който е свързан както с броя на участниците, така и с резки промени в плановете, които трябва да бъдат реализирани в последния момент.

„Бонус Пакет“ има екип от опитни експерти с богатият опит в тази сфера, а платформата за регистрация на служители позволява максимално да улесним този процес. Вашият фокус остава върху вътрешната комуникация и промотирането на събитията.

Често има разминавания между интереса, който проявяват служителите, заявките им за участие в различни мероприятия и реалното им включване в тях. Това води до сериозни финансови загуби за фирмата. В немалко случаи неудовлетворени остават както мениджърите по високите етажи на корпорацията, така и служителите.

„Бонус Пакет“ гарантира прозрачност при проследяването на записванията и участието на кадрите. HR специалистите могат сами да калкулират разходите, а компаниите заплащат само за участието на активно участвалите в събитията служители. Този метод на работа намалява рисковете и увеличава удовлетвореността както на компанията, така и хората, които работят в нея.

Как работи

Начало за Компании

Присъединете се безплатно към нашата програма. Ние ще осигурим достъп на вас и служителите ви до платформата.

Събития и Отстъпки

Изберете подходящите събития за служителите си. Дефинирайте отстъпките (споделено заплащане), които ще им предоставите.

Поканете Всички

Информирайте хората си за предстоящите събития и ги поканете да участват. Заплащате само за активните участници.


Вход за HR

Тествайте безплатно!

Вход  за  HR

Проявявате интерес?

Свържете се